Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101975 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Густав Вайганд
Телефон:052634120, 052634121
Мобилен:0897887605
Факс:052634122
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2005
Образование:висше (УАСГ - София)