Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102541 (05.11.2019 г.), 810100610 (10.12.2021 г.), 500100540 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Кокаляне 1191, ул. "Св. св. Кирил и Методий"
Мобилен:0887856524
Специалност:Публични финанси
Стаж:ТПВ-2002, НИ-2019, ЗЗТН-2021
Образование:висше(УНСС - София)