Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100727 (16.05.2011 г.), 100102301 (09.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1700, ул. Академик Борис Стефанов
Мобилен:0883383232
Специалност:Финанси (Банково дело)
Стаж:МС-2011
Образование:висше(ВТУ Св.Св.Кирил и Методий)