Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100719 (16.05.2011 г.), 100102018 (22.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, бул. Цар Борис 3, 168 ет.5, офис 53
Телефон:029876517
Мобилен:0887200064