Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100710 (16.05.2011 г.), 100102005 (22.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Иван Вазов
Телефон:042645468
Мобилен:0898350851
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2011 НИ-2011
Образование:висше (УНСС)