Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100709 (16.05.2011 г.), 100102052 (20.10.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Братя Миладинови
Телефон:029813321
Мобилен:0889486269, 0897930251
Факс:02981 65 69
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-2011 НИ-2011
Образование:висше(ВМЕИ-Варна)