Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100703 (16.05.2011 г.) , 500100679 (17.11.2014 г.) , 100102242 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, ул. Хан Аспарух 17
Телефон:030160071, 030185112
Мобилен:0889259099, 0884804819
Факс:030162371
Специалност:Маркшайдерство; Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2011, ТПВ-2014, НИ-2015
Образование:висше (ВМГИ-София; УНСС)