Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100152 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ж.к. Младост
Телефон:052575743
Мобилен:0889757063, 0898557424
Специалност:лозаро-градинарство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ-Пловдив)