Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100149 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Екзарх Йосиф
Мобилен:0878701572
Специалност:Земеустройство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИАС)