Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100147 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9003, ул. Народни будители
Телефон:052372010
Мобилен:0899940060
Специалност:Агроинженерство-полевъдство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(Висш селскостопански институт)