Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100143 (09.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5300, ул. Прохлада
Телефон:066856035
Мобилен:0887812894
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ В. Коларов - София)