Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100131 (09.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кресна 2840, ул. Васил Левски
Телефон:074332207, 074332082
Мобилен:0886848480
Специалност:финански и кредит
Стаж:ЗЗ-2009
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)