Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100128 (09.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда - 2
Телефон:028324432
Мобилен:0887901066
Специалност:Геодезия, Картография и Фотограметрия
Стаж:ЗЗ-2009
Образование:висше (ВНВАУ-гр.Шумен)