Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100126 (09.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Пирин
Телефон:078529516, 078550358
Мобилен:0898723406
Факс:078550358
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗ-2008
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)