Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100726 (16.05.2011 г.), 810100406 (17.11.2014 г.), 100101627 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Доспат 4831, ул. Орфей
Телефон:030452184
Мобилен:0898636019, 0877717112
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996, МС-2011, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИАС - София)