Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100722 (16.05.2011 г.), 100101640 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. "Оборище"
Телефон:052630077
Мобилен:0899968840
Специалност:Аграрна икономика
Стаж:НИ-2005 МС-2011
Образование:висше(ИУ - Варна)