Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100712 (16.05.2011 г.), 100101187 (14.12.2009 г.), 810100351 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1111, ж.к. Гео Милев, ет. 5
Мобилен:0898500822
Специалност:Биотехнологии
Стаж:НИ-2007 МС-2011 ЗЗ-2011
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)