Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100704 (16.05.2011 г.) , 400100157 (10.02.2017 г.) , 500100341 (14.12.2009 г.) , 100102391 (10.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Мобилен:0898400745
Специалност:Комуникационна техника и технологии
Стаж:ТПВ-2008, МС-2011, ПИИСДФО-2017, НИ-2019
Образование:висше(ТУ - София)