Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100134 (09.05.2011 г.), 100100989 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Света Троица
Телефон:028650909, 029206572
Мобилен:0878115914, 0889704995
Факс:028650909
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-2006 ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИСИ - София)