Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100129 (09.05.2011 г.), 500100387 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1421, ж.к. Лозенец, бул. Арсеналски
Телефон:028668271
Мобилен:0888593954
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:ТП-1998 ЗЗ-2007
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)