Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100127 (09.05.2011 г.), 300100323 (14.12.2009 г.), 500100285 (14.12.2009 г.), 100100843 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1373, бул. Възкресение
Телефон:028282246
Мобилен:0879994198
Специалност:Народностопанско планиране
Стаж:НИ-2007 МС-1994 ТП-1993 ЗЗ-2003
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)