Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100109 (21.02.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Свищов 5250, Черни връх
Телефон:063144145
Мобилен:0885727229
Специалност:Научна орг-я на упр.д-ст
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(СА Д.А.Ценов)