Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100108 (21.02.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7001, Мидия-Енос
Телефон:082835170
Мобилен:0889529616
Специалност:агроном лозаро-градинарство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ Васил Коларов - Пловдив)