Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100104 (21.02.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, улица Цар Освободител
Телефон:078542023
Мобилен:0898429200
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ В.Коларов - Пловдив)