Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100103 (21.02.2011 г.), 500100296 (14.12.2009 г.), 100100901 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Христо Самсаров
Телефон:052750466, 052618260
Мобилен:0887930092, 0878930092
Факс:052730551
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-1996 ТПВ-1993 ЗЗ-2007
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)