Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100378 (17.11.2014 г.), 500100360 (14.12.2009 г.), 300100866 (05.01.2017 г.), 100101109 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Банишора, ул. Враня
Мобилен:0886179489
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2007 ТПВ-2008 ЗЗТН-2014 МС-2017
Образование:висше (УНСС)