Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100095 (25.01.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Димитровград 6400, ул. Простор
Мобилен:0887711916
Специалност:полевъдство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ Васил Коларов - Пловдив)