Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100086 (30.12.2010 г.), 300100211 (14.12.2009 г.), 100100555 (14.12.2009 г.), 500100200 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1233, ж.к. Банишора
Телефон:028320669
Мобилен:0887252145
Специалност:Хидрогеология и инженерна геология
Стаж:НИ-1998 МС-2001 ТП-2001 ЗЗ-2007
Образование:висше (ВМГИ - София)