Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100701 (30.12.2010 г.) , 100101974 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ж.к.Възраждане
Телефон:052752229
Мобилен:0887449472, 0885012863
Факс:052502013
Специалност:ТММ, ИУС
Стаж:НИ-1993, МС-1993
Образование:висше(ТУ - Варна, ИУ - Варна)