Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100112 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 1
Телефон:029575719
Мобилен:0884276645
Специалност:фармацевт
Стаж:ПИИС-1998
Образование:висше(МА-ВМИ-ФФ)