Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100699 (30.12.2010 г.) , 400100111 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5300, ул. Свищовска
Телефон:066824000
Мобилен:0887768748
Факс:066824000
Специалност:Механично уредостроене
Стаж:МС-1994, ПИИС-1993
Образование:висше(ТУ - Габрово)