Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101967 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна, ул. Одрин
Телефон:029860738
Мобилен:0894553272
Факс:029860738
Специалност:Международен туризъм
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(УНСС - София)