Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100697 (30.12.2010 г.) , 500100647 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1202, Братя Миладинови
Телефон:028325248
Мобилен:0888976829
Специалност:Радио и телевизионна т-ка
Стаж:МС-1998, ТП-1998
Образование:висше(ТУ София)