Оценителска правоспособност: Други активи(произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в сферата на живописта и недвижимите паметници на културата)
Сертификати номера: 700100039-дублик (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Цар Шишман
Телефон:029898667
Мобилен:0876578412
Факс:029898667
Специалност:консервация
Стаж:ДРУГИ-1994
Образование:висше (худ.академия. Краков)