Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101960 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ж.к.Дружба
Телефон:064849046
Мобилен:0897416799
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС София)