Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100644 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1336, ж.к. Люлин
Мобилен:0885503210
Специалност:аграрна икономика
Стаж:ТП-2002
Образование:висше(УНСС)