Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100084 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Тервел 9450, ул. Никола Вапцаров
Телефон:057514210
Мобилен:0888812477
Специалност:ГФК
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИАС София)