Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101956 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Цар Самул
Телефон:029588854
Мобилен:0885826792
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2004
Образование:висше(УАСГ)