Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100643 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ж.к. Чайка
Мобилен:0886927717
Специалност:Маркетинг и мениджмънт
Стаж:ТП-1999
Образование:висше(ИУ Варна)