Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100691 (30.12.2010 г.), 100101954 (30.12.2010 г.), 500100641 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1225, ул. Лавандула
Телефон:0029886800, 0029366580
Мобилен:0898257538
Факс:0029886801
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:НИ-2001, МС-2001, ТП-2001
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)