Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101945 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, Борово бл19А
Телефон:0898625034
Мобилен:0898625034