Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101944 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Асеновград 4230, ул. Цар Иван Асен II
Мобилен:0889895550, 0894743464
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(УАСГ - София)