Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100679 (30.12.2010 г.), 500100635 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Телефон:028845290
Мобилен:0898458102
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ТУ - София)