Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101937 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1111, ул. Манастирска
Телефон:028706794
Мобилен:0889633925
Специалност:архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС-София)