Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100677 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ул. Враня
Мобилен:0888294685
Специалност:Експлоатация и ремонт на автомобили и кари
Стаж:МС-1994
Образование:средно специално(Техникум по автотранспорт - Плевен )