Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100675 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Метохия
Телефон:078548035
Мобилен:0888810608
Специалност:текстилна техника и технологии
Стаж:МС-2005
Образование:висше(Технически университет-София)