Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100674 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Севлиево 5400, ул. Бузлуджа
Телефон:067582374
Мобилен:0898541855
Специалност:Двигатели с вътр. горене
Стаж:МС-2005
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)