Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100628 (30.12.2010 г.), 100101921 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, ул. Кадемлия
Телефон:028734010, 029482820
Мобилен:0887563925
Специалност:пром. и гражданско стр.
Стаж:НИ-1995, ТП-1995
Образование:висше(ВИСИ)