Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100671 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Стрелбище
Телефон:028591628
Мобилен:0885299499, 0888619871
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1993
Образование:висше(МЕИ - София)