Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101920 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, ж.к. Стрелбище
Телефон:028591628
Мобилен:0885323469, 0889572137
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)